#7Z - 7-Zip GUI

#7Z - 7-Zip GUI

Miễn phí
7-Zip Gui là một yên đồ họa dùng diện cho 7-Zip
Người dùng đánh giá
5.0  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
7-Zip Gui là một yên đồ họa dùng diện cho 7-Zip, đó là một phần mềm miễn phí/mở tập tin nguồn trình lưu trữcomment thiết kế ban đầu cho Microsoft Windows. Hình p7zip, lệnh đường phiên bản của 7-Zip đã chuyển sang Unix-như là hệ thống như GNU/Linux, BSD, Mac OS X và AmigaOS
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!