#7Z - 7-Zip GUI

#7Z - 7-Zip GUI

ฟรี
7-Zip Gui เป็นคนเดียว graphical ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ 7-Zip
คะแนนผู้ใช้
5.0  (4 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
7-Zip Gui เป็นคนเดียว graphical ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ 7-Zip ซึ่งฟรีซอฟต์แวร์/เปิดแฟ้มต้นฉบับได้ตัวสร้างแฟ้มจัดเก็บ comment ในตอนแรกออกแบบสำหรับ Microsoft Windows น ในรูปแบบของ p7zip ที่บรรทัดคำสั่งของ 7-Zip ถูกต้องพอร์ตมายั Unix-เหมือนระบบอย่างเช่น GNU/Linux, BSD, Mac OS อบแกน X และ AmigaOS
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

We are in CryptoPicture!